امام صادق عليه السّلام به جعفر بن عفان فرمود: هيچ كس نيست كه درباره حسين عليه السّلام شعرى بسرايد و بگريد و با آن بگرياند، مگر آن كه خداوند، بهشت را بر او واجب مى كند و او را مى آمرزد.//// رجال شيخ طوسى ، ص 289
 

برای پیش ثبت نام ترم جدید اینجا را کلیک نمایید