(حدیث 2) اوصاف صدو سه گانه مومنین در بیان رسول خدا(ص)،( دومين صفت فرد مومن): جَوْهَرِیَ الذِّکْرِ = ذاتا متذکر وبه یاد خداست
 

برای پیش ثبت نام ترم جدید اینجا را کلیک نمایید