رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: به زودى زمانى بر مردم فرا می رسد كه از علما فرار مى‏ كنند چنانچه گوسفند از گرگ مى‏ گريزد. در این صورت خداوند به سه چيز آنان را مبتلا مى ‏كند، اول: بركت را از اموالشان بر می دارد دوم: سلطانى ستمگر بر آنان مسلط مى‏ گرداند سوم: بدون ايمان از دنيا مى ‏روند //// جامع الأخبار، ص: 131
 

برای پیش ثبت نام ترم جدید اینجا را کلیک نمایید