(حدیث 1) اوصاف صدو سه گانه مومنین در بیان رسول خدا(ص)،( اولين صفت فرد مومن): جَوَّالَ الْفِکْرِ = اندیشه اش بسیار متحرک و پویاست.
 

برای پیش ثبت نام ترم جدید اینجا را کلیک نمایید