پيامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «چهار چيز، مايه تباهى قلب ‏هاست: .... و یکی از آنها همنشينى با مُردگان است. یعنی همنشينى با افراد سست ايمان و بی اعتنا به احكام. //// الأمالي (للمفيد)، النص، ص: 315.
 

برای پیش ثبت نام ترم جدید اینجا را کلیک نمایید